Reflections

teambuilding-samenwerken-disc
Welke talenten zijn aanwezig in het team?

Hoe past DISC in een teamoverleg?

Samenwerken in een team en DISC, hoe zijn deze aan elkaar gelinkt? Binnen DISC zijn 4 hoofdstijlen, elk met kwaliteiten, eigen wijze van communiceren, maar ook valkuilen. Iedereen heeft een dominante stijl (het meest zichtbaar), maar de meeste mensen combineren 2 of zelfs 3 stijlen.

Sommige stijlen vullen elkaar aan, maar andere stijlen lijken juist tegengesteld aan elkaar. Denk hierbij aan:

–         De rode D en groene S; taakgericht, (heel) hoog tempo van handelen tegenover mensgericht, rustig tempo van handelen.

–         De gele I en blauwe C; hoog tempo, mensgericht handelen tegenover rustig tempo, taakgericht handelen.

–         De rode D en blauwe C; beide taakgericht, maar groot verschil in tempo.

Zo’n tegenstelling kan binnen een team voor ergernis zorgen (die ander begrijpt jou niet, of jij begrijpt die ander niet….). Maar wat gebeurt er alsof het lijkt dat je tegengestelde belangen hebt, terwijl je wél hetzelfde doel hebt?

DISC in de praktijk

Pasgeleden kon ik DISC in de praktijk toepassen, in een overleg met een nieuw team (bestaande uit 7 leden). Een team met een missie en voor onze opdrachtgever moesten wij een jaarplan voor 2017 schrijven. In het team zijn vele (combinatie-)stijlen aanwezig, maar de gele I is dominant aanwezig, gevolgd  door groene S-en en een blauwe C. In het team mist de rode D, hoewel deze onder stress er wél uitkomt.

De opdracht was duidelijk, schrijf het jaarplan 2017, kort en krachtig en zorg dat deze zo snel mogelijk wordt opgeleverd. De opdracht werd door ‘ons gelen’ graag opgepakt, omdat wij toevallig een uur eerder aanwezig waren voor het overleg, waarin we gezamenlijk het jaarplan zouden opstellen. Binnen no time stond de flip-over volgeschreven en alle acties waren per maand genoteerd. Nog niet helemaal uitgewerkt, maar de grote lijn stond!

Klaar?

‘Klaar!’ zeiden we na 20 minuten nog tegen elkaar ‘wat zullen we nu eens gaan doen?’ Koffie en gezellig bijpraten is altijd wel aan ons besteed en we hadden nog ruim een half uur voor de overige teamleden zouden arriveren. ‘Klaar?’ dacht ik toen…. Gezien de tegengestelde stijlen in ons team, besloot ik om afstand te nemen en met een andere blik naar ons jaarplan te kijken. Ik werd in eerste instantie vreemd aangekeken, hoe kon ik nu ineens kritiek hebben op ons mooie jaarplan? Ik legde uit, dat ik benieuwd was wat de andere partij(en) precies nodig hadden van ons? Is het jaarplan, nu op 1 flip-over, uitgebreid genoeg? Krijgen we iedereen hierin mee?

teamwork-disc-samenwerken
Hoe werk jij samen in je team?

Reflectie op onze opzet

We hebben de rest van de tijd gebruikt om met verschillende brillen op te reflecteren op het jaarplan; kan iedereen zich hierin vinden? Is het doelgericht en direct rood, inspirerend en innovatief geel, stabiel en samenwerkend groen of consciëntieus en correct blauw. DISC heeft ons scherp gemaakt; door elke stijl aan te spreken, hebben we een jaarplan opgeleverd, waarin elke partij zich kan herkennen.

Benieuwd naar de stijlen in jouw team? Neem vrijblijvend contact met mij op: info@reflexion.coach.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren